Fimar Bewindvoering

Fimar Bewindvoering

Nummer 1 bewind in Zuid-West Nederland

Schuldenbewind

Schuldenbewind

Betrouwbare experts met meer dan 15 jaar ervaring

Bewindvoering vanwege geestelijke of lichamelijke toestand

Bewindvoering vanwege geestelijke of lichamelijke toestand

Wij ontzorgen de onderbewindgestelde door alle financiën over te nemen

Veel gestelde vragen

Veelgestelde vragen

Indien u aan het oriënteren bent op bewindvoering, is het goed mogelijk dat u met een aantal vragen zit waar u direct antwoord op wilt. Hieronder staat een lijst met de meest gestelde vragen. Door op de vraag te drukken kunt u het antwoord bekijken.

Als u zelf, of een familielid van u onder bewind gesteld wil worden dan kunt u zich bij Fimar Bewindvoering aanmelden. Na uw aanmelding wordt een intakegesprek ingepland, waar veel documenten voor de rechtbank getekend dienen te worden. Deze sturen wij een dag later voor u op naar de rechtbank. De rechtbank controleert de documenten en nodigt u uit voor een gesprek. De rechter zal het bewind uitspreken en het bewind zal aanvangen, nadat de beschikking is ontvangen.
Steeds meer mensen hebben een schuldenprobleem. Schulden kunnen ontstaan door onjuiste beslissingen maar ook door omstandigheden kunnen er schulden opgebouwd worden. Het is belangrijk dat er iets gedaan wordt voordat de schulden alsmaar groter worden. U kunt eerst proberen zelf een oplossing zoeken voor uw schulden door een overzicht te maken van uw inkomsten, uitgaven en schulden. Vervolgens kunt u de schuldeisers inlichten over uw situatie en proberen regelingen aan te gaan. De site www.zelfjeschuldenregelen.nl kan hierbij hulp bieden. Als u zelf geen oplossing meer kan vinden voor uw schuldenprobleem, dan kunt u hulp zoeken bij een professionele schuldhulpverlener. U kunt hiervoor terecht bij de sociale dient van uw gemeente, de Kredietbank, maatschappelijk werk of een particuliere schuldhulpverlener. Fimar Bewindvoering is een particulier kantoor dat mensen helpt bij het oplossen van de schulden. Doordat u hulp krijgt van een bewindvoerder zal u in elk geval geen nieuwe schulden maken, wat belangrijk is voor schuldhulpverlening.
Indien er sprake is van psychische of lichamelijk problemen of van het verkwisten van gelden dan kunt u onder bewind gesteld worden door de rechtbank. U hoeft dus niet per sé schulden te hebben. Fimar Bewindvoering helpt ook klanten die bijvoorbeeld door dementie niet meer in staat zijn hun financiën waar te nemen. U kunt zich in dat geval gewoon bij ons aanmelden U kunt bij verschillende instanties terecht voor bewindvoering. Fimar Bewindvoering hanteert de speerpunten snelheid, transparantie en klantgerichtheid. We plannen zeer snel een intakegesprek met u in, in sommige gevallen al binnen een dag, daarnaast ontvangt u na het intakegesprek meteen een inlogcode zodat u te allen tijde kunt meekijken in het dossier. Een ander voordeel van Fimar is dat wij erg veel ervaring hebben op het gebied van schuldhulpverlening. Ook als u problematische schulden heeft, kunnen we u gewoon helpen.
U bent altijd op tijd. Bewindvoering zorgt ervoor dat er in eerste instantie weer een overzicht komt in uw situatie. Zo stellen we een budgetplan op, zodat uw financiële situatie weer inzichtelijk is. Verder is het voordeel dat alle schuldeisers zich bij ons moeten melden. Alle post gaat dus naar ons. Schuldeisers weten dat, indien er sprake is van problematische schulden, u bezig bent met het oplossen van uw schulden.
Als u onder bewind gesteld wordt, wordt tijdens het intakegesprek afgesproken hoeveel leefgeld u ontvangt. Deze afspraken worden vastgelegd in het Plan van Aanpak. De hoogte van het leefgeld is afhankelijk van uw inkomen en uw vermogen. Indien u problematische schulden zal het leefgeld worden vastgesteld op € 55 per week. Woont u samen met een partner dan is dit € 65,- en wanneer u kinderen heeft zal dit bedrag hoger zijn. Uw leefgeld ontvangt u wekelijks. Wil u maandelijks leefgeld ontvangen, dan kunt u dit tijdens het intakegesprek al aangegeven worden.
Van uw leefgeld betaalt u doorgaans uw dagelijkse uitgaven, zoals de boodschappen, de kapper en cadeautjes voor uw kinderen. Indien u iets extra's nodig heeft voor bijvoorbeeld Kerst, Sinterklaas of Pasen dan kunt u dit aanvragen. De aanvraag voor deze incidentele uitgaven kunt u via onze website doen. Benzinegeld, geld voor uw prepaidkaarten en steeds terugkomende medicatie worden naast het leefgeld standaard aan u overgemaakt. U hoeft hier niet steeds een aanvraag voor in te dienen.
Als u kiest u door ons te laten helpen d.m.v.bewindvoering, dan nemen we inderdaad alle financiële zaken van u over. Al uw inkomsten worden ontvangen op een beheerrekening. Van deze gelden betalen wij uw vaste lasten en eventueel uw schulden. Van te voren is afgesproken welk bedrag we u uitkeren aan leefgeld. U ontvangt uw leefgeld op een leefgeldrekening.
In tegenstelling tot veel andere instellingen heeft Fimar Bewindvoering géén wachttijden. U kunt dezelfde week nog bij ons terecht. Na het intakegesprek wordt uw dossier binnen een dag aangemaakt. Alle documenten worden dan meteen naar de rechtbank gestuurd, zodat het bewind snel kan aanvangen. Verder werkt Fimar Bewindvoering met speciale software die ons in staat stelt om goed en snel het gehele proces te monitoren. Doordat Fimar Bewindvoering werkt met persoonlijke zaakbehandelaars die ondersteund worden door andere medewerkers kunnen we u altijd goed en snel van dienst zijn.
Schuldsanering is ook een vrijwillige regeling waarbij de schuldhulpverlener een betalingsvoorstel doet aan alle schuldeisers. Bij schuldsanering krijgen de schuldeisers echter niet de volledige schuld afbetaald. Dit kan het geval zijn als er niet voldoende geld beschikbaar is om alle schulden te voldoen. Er wordt dan een verzoek gedaan of een deel van de schulden kunnen worden kwijtgescholden. Alle schuldeisers moeten akkoord gaan met het betalingsvoorstel.
Als het niet lukt om samen met een schuldhulpverlener tot een oplossing te komen met schuldeisers, dan wordt de rechter gevraagd om een oplossing: het wettelijke traject via de Wet schuldsanering natuurlijke personen (Wsnp). De rechter kan schuldeisers verplichten om mee te werken. Na een periode van 18 tot maximaal 60 maanden worden uw resterende schulden kwijtgescholden. Als u bent toegelaten tot de Wsnp, benoemt de rechter een bewindvoerder die de wettelijke regeling uitvoert. Hij of zij ziet erop toe dat u de spelregels van de Wsnp nakomt. Hij onderzoekt uw situatie en informeert schuldeisers en de rechter-commissaris. U moet de bewindvoerder informeren over alles wat van belang kan zijn voor uw situatie. Tijdens de regeling betaalt u in de regel zelf uw vaste lasten en normale rekeningen. De bewindvoerder berekent voor u een bedrag waarvan u maandelijks moet rondkomen. Dit heet het VTLB, het vrij te laten bedrag. Alle inkomsten boven dit bedrag en eventuele vermogensbestanddelen gaan naar de boedelrekening: een speciale rekening onder beheer van de bewindvoerder. Hiervan worden de schuldeisers betaald en een bijdrage voor de bewindvoerder. Voor meer informatie kunt u kijken op www.wsnp.rvr.org
Fimar verstrekt geen leningen. Dit omdat wij van mening zijn dat het afsluiten van een lening niet altijd de oplossing is voor uw schuldprobleem. Er is dan namelijk nog steeds een schuld en vaak worden er hoge rentes gevraagd. Dit heeft vaak tot gevolg dat u een groot deel van uw leven bezig bent met het afbetalen van deze lening. Fimar Bewindvoering kan u helpen om een échte oplossing te zoeken voor uw schulden.
Fimar Bewindvoering kan in veel gevallen wel voorkomen dat u uw huis wordt uitgezet of dat uw inboedel wordt verkocht. Wij treden gelijk na uw aanmelding in contact met de deurwaarder met als doel een regeling te treffen. Uw situatie wordt uitgelegd en er wordt bekeken op welke manier de vordering op korte termijn kan worden terugbetaald. Als u nog redelijk op tijd bent hebben de verschillende partijen vaak wel begrip voor uw situatie. Als de verkoop al binnen een aantal dagen gaat plaatsvinden is de situatie lastiger. Tevens is het mogelijk om, via onze advocaten, een moratorium aan te vragen. Dit laatste kan alleen als u zich aangemeld heeft bij ons. Een advocaat zal u hierbij helpen.
Bij Fimar wordt altijd gekeken naar uw persoonlijke situatie. Als u problematische schulden heeft, hoeft uw auto niet per definitie verkocht te worden. Verkoop van de auto is dus geen voorwaarde om geholpen te kunnen worden door Fimar Bewindvoering. Er wordt wel gekeken of de auto noodzakelijk is voor het werk of om medische redenen onmisbaar is. Als de auto niet noodzakelijk is wordt er in overleg besloten of verstandig is om de auto al dan niet te behouden. Als de auto bijvoorbeeld erg oud is en er zijn weinig kosten aan dan heeft het niet altijd zin om deze te verkopen.
Verkoop van de woning is geen verplichting bij Fimar Bewindvoering. Ook als u uw woning wil behouden dan kunt u in aanmerking komen voor onze hulp. Fimar Bewindvoering gaat in overleg met u wat het meest verstandig is in uw situatie. Soms dan levert verkoop een restschuld op en worden de schulden alleen maar hoger. Dit is voor niemand voordelig. Het is soms ook maar de vraag of u goedkoper kan huren. Niet iedereen komt in aanmerking voor een sociale huurwoning. Stel dat u de woning wel gaat verkopen dan kan dat enige tijd duren. Als de schuldhulpverlening pas van start kan gaan op het moment dat de woning is verkocht dan is het misschien al te laat. Fimar Bewindvoering zal u dan hoe dan ook gaan helpen met uw schulden en u van advies voorzien. Indien u onderbewindgesteld bent en de schulden worden door de kredietbank geregeld dan kan zij als eis hebben dat het huis wel verkocht wordt.
Dit is de situatie waarin een natuurlijke persoon zijn schulden niet meer kan betalen of gestopt is met het betalen met zijn schulden. De geëiste maandelijkse aflossingen aan de schulden zijn hoger dan mogelijk en er zijn één of meerdere schuldeisers niet bereid om mee te werken aan een betalingsregeling. Verder is er geen sprake van vermogen en er is geen mogelijkheid tot herfinanciering. Ook als er nog geen sprake is van een problematische schuld volgens deze definitie kan Fimar Bewindvoering al voor u aan de slag gaan. Het is namelijk goed om er op tijd bij te zijn en het kan zijn dat het u niet goed lukt om regelingen aan te gaan met uw schuldeisers. De rechtbank in Rotterdam hanteert een regel dat de schuld minimaal € 3000,- moet zijn om van problematische schulden te spreken. Wij zullen telefonisch uw situatie doornemen en bekijken of we een oplossing kunnen vinden voor uw schulden.
Als u zes maanden of meer achterstand heeft bij uw zorgverzekering dan wordt u aangemeld als wanbetaler bij CAK. U betaalt daarom vanaf nu een hogere premie aan het CAK, totdat u uw schuld aan uw zorgverzekeraar heeft afgelost. U blijft wel (basis-)verzekerd bij uw eigen zorgverzekeraar. Inning van deze bedragen gaat via uw werkgever, de uitkeringsinstantie of het CAK. De aanmelding bij CAK kan stop gezet worden als u de gehele schuld heeft betaald. Als u een schuldhulpverlener zoals Fimar inschakelt, dan kan deze een stabilisatieovereenkomst overleggen, waardoor er ook een afmelding kan plaatsvinden. Ook is het sinds 1 juli 2019 mogelijk een regeling aan te bieden tegen finale kwijting, waarna u direct afgemeld wordt.
Created by POLLEX'   |   Credits   |   Sitemap