Fimar Bewindvoering en Schuldhulpverlening

Fimar Bewindvoering en Schuldhulpverlening

Bewindvoering, schuldhulpverlening en budgetcoaching

Schulden

Schulden

Onze experts hebben jaren ervaring en helpen u naar succes

Wij helpen u op weg

Wij helpen u op weg

Door ons afgewerkte budgetcoaching programma vindt u een uitweg

Veel gestelde vragen

Veelgestelde vragen

Indien u aan het oriënteren bent op schuldhulpverlening, bewindvoering of een van onze andere diensten, is het goed mogelijk dat u met een aantal vragen zit waar u direct antwoord op wilt. Hieronder staat een lijst met de meest gestelde vragen. Door op de vraag te drukken kunt u het antwoord bekijken.

Steeds meer mensen hebben een schuldenprobleem. Schulden kunnen ontstaan door onjuiste beslissingen maar ook door omstandigheden kunnen er schulden opgebouwd worden. Het is belangrijk dat er iets gedaan wordt voordat de schulden alsmaar groter worden. U kunt eerst proberen zelf een oplossing zoeken voor uw schulden door een overzicht te maken van uw inkomsten, uitgaven en schulden. Vervolgens kunt u de schuldeisers inlichten over uw situatie en proberen regelingen aan te gaan. De site www.zelfjeschuldenregelen.nl kan hierbij hulp bieden. Als u zelf geen oplossing meer kan vinden voor uw schuldenprobleem, dan kunt u hulp zoeken bij een professionele schuldhulpverlener. U kunt hiervoor terecht bij de sociale dient van uw gemeente, de Kredietbank, maatschappelijk werk of een particuliere schuldhulpverlener. Fimar is een particulier kantoor dat mensen helpt bij het oplossen van de schulden.
U kunt bij verschillende instanties terecht voor schuldhulpverlening. Fimar hanteert de speerpunten snelheid, transparantie en klantgerichtheid. Daarnaast hebben we verschillende trajecten voor een goede schuldhulpverlening. In veel gemeentes zijn er wachtlijsten voor schuldhulpverlening. Dit kan vervelende gevolgen hebben voor uw schuldenpositie. Uw schulden kunnen namelijk oplopen tijdens de wachttijd. Bij Fimar kunt u gelijk terecht voor een afspraak en de schuldeisers krijgen gelijk bericht dat u bent aangemeld voor schuldhulpverlening. Bij Fimar krijgt u verder een vaste zaakbehandelaar toegewezen. U kunt altijd bij uw zaakbehandelaar terecht als u vragen heeft en u wordt niet van het kastje naar de muur gestuurd zoals bij sommige overheidsinstanties. Daarnaast krijgt u bij Fimar een inlogcode, zodat u te allen tijde inzicht heeft in wat de stand van zaken is in uw dossier.
U bent altijd op tijd. Indien u schulden heeft dan wordt er eerst gekeken of deze problematisch zijn. Als dit het geval is dan zal de oplossing niet het traject schuldhulpverlening zijn, maar bewindvoering. In dat geval beheren we alle financiën zodat we u beter kunnen helpen.
Schuldbemiddeling is een vrijwillige schuldregeling waarbij de schuldhulpverlener een betalingsvoorstel doet aan alle schuldeisers. In principe wordt de hele schuld afgelost. De bemiddeling kan alleen slagen als alle schuldeisers akkoord gaan met het voorstel. De regeling is immers vrijwillig, Steeds meer mensen hebben een schuldenprobleem. Schulden kunnen ontstaan door onjuiste beslissingen maar ook door omstandigheden kunnen er schulden opgebouwd worden. Het is belangrijk dat er iets gedaan wordt voordat de schulden alsmaar groter worden. U kunt eerst proberen zelf een oplossing zoeken voor uw schulden door een overzicht te maken van uw inkomsten, uitgaven en schulden. Vervolgens kunt u de schuldeisers inlichten over uw situatie en proberen regelingen aan te gaan. De site www.zelfjeschuldenregelen.nl kan hierbij hulp bieden. Als u zelf geen oplossing meer kan vinden voor uw schuldenprobleem, dan kunt u hulp zoeken bij een professionele schuldhulpverlener. U kunt hiervoor terecht bij de sociale dient van uw gemeente, de Kredietbank, maatschappelijk werk of een particuliere schuldhulpverlener. Fimar is een particulier kantoor dat mensen helpt bij het oplossen van de schulden.zowel voor de schuldeiser als voor de schuldenaar. Fimar kan uw schuldeisers aanschrijven met de melding dat u in aanmerking komt voor schuldhulpverlening. Alle schulden worden opgevraagd en daarna worden er betalingsvoorstellen gedaan, zodat de schulden niet ineens meer moeten worden terugbetaald. Uitgangspunt is dat de schulden volledig worden afgelost in maximaal drie jaar. Dit traject heet een minnelijk traject.
Schuldsanering is ook een vrijwillige regeling waarbij de schuldhulpverlener een betalingsvoorstel doet aan alle schuldeisers. Bij schuldsanering krijgen de schuldeisers echter niet de volledige schuld afbetaald. Dit kan het geval zijn als er niet voldoende geld beschikbaar is om alle schulden te voldoen. Er wordt dan een verzoek gedaan of een deel van de schulden kunnen worden kwijtgescholden. Alle schuldeisers moeten akkoord gaan met het betalingsvoorstel.
Als het niet lukt om samen met een schuldhulpverlener tot een oplossing te komen met schuldeisers, dan wordt de rechter gevraagd om een oplossing: het wettelijke traject via de Wet schuldsanering natuurlijke personen (Wsnp). De rechter kan schuldeisers verplichten om mee te werken. Na een periode van 36 tot maximaal 60 maanden worden uw resterende schulden kwijtgescholden. Als u bent toegelaten tot de Wsnp, benoemt de rechter een bewindvoerder die de wettelijke regeling uitvoert. Hij of zij ziet erop toe dat u de spelregels van de Wsnp nakomt. Hij onderzoekt uw situatie en informeert schuldeisers en de rechter-commissaris. U moet de bewindvoerder informeren over alles wat van belang kan zijn voor uw situatie. Tijdens de regeling betaalt u in de regel zelf uw vaste lasten en normale rekeningen. De bewindvoerder berekent voor u een bedrag waarvan u maandelijks moet rondkomen. Dit heet het VTLB, het vrij te laten bedrag. Alle inkomsten boven dit bedrag en eventuele vermogensbestanddelen gaan naar de boedelrekening: een speciale rekening onder beheer van de bewindvoerder. Hiervan worden de schuldeisers betaald en een bijdrage voor de bewindvoerder. Voor meer informatie kunt u kijken op www.wsnp.rvr.org
Fimar verstrekt geen leningen. Dit omdat wij van mening zijn dat het afsluiten van een lening niet altijd de oplossing is voor uw schuldprobleem. Er is dan namelijk nog steeds een schuld en vaak worden er hoge rentes gevraagd. Dit heeft vaak tot gevolg dat u een groot deel van uw leven bezig bent met het afbetalen van deze lening. Fimar kan u helpen om een échte oplossing te zoeken voor uw schulden.
Fimar kan in veel gevallen wel voorkomen dat u uw huis wordt uitgezet of dat uw inboedel wordt verkocht. Wij treden gelijk na uw aanmelding in contact met de deurwaarder met als doel een regeling te treffen. Uw situatie wordt uitgelegd en er wordt bekeken op welke manier de vordering op korte termijn kan worden terugbetaald. Als u nog redelijk op tijd bent hebben de verschillende partijen vaak wel begrip voor uw situatie. Als de verkoop al binnen een aantal dagen gaat plaatsvinden is de situatie lastiger.Tevens is het mogelijk om, via onze advocaten, een moratorium aan te vragen. Dit laatste kan alleen in geval er sprake is van bewindvoering.
Dit hangt af van het traject waar u voor kiest. In het geval van budgetbeheer en bewindvoering nemen we alle financiële zaken van u over. In het geval van schuldhulpverlening geldt het volgende: Wij berekenen uw aflossingscapaciteit en dit bedrag zal maandelijks aan Fimar moeten worden betaald. Dit is het bedrag dat u kan missen per maand en is bestemd voor de betaling aan de schuldeisers. De rest van uw inkomen kunt u zelf behouden en u blijft zelf verantwoordelijk voor de betaling van uw vaste lasten zoals de huur, de hypotheek en uw zorgverzekering. U krijgt van ons heel overzichtelijk een lijst mee waar de betalingen op staan vermeld die u zelf moet verrichten. Van het geld dat u zelf ontvangt blijft er voldoende over om in uw levensonderhoud te voorzien. Het bedrag aan leefgeld wordt altijd in overleg met u vastgesteld. Fimar kan ook schuldhulpverlening in combinatie met budgetbeheer bieden. Hierbij worden niet alleen de schuldeisers betaald maar ook uw vaste lasten. Dit is voor u, voor ons en voor de schuldeisers een zekerheid dat er geen nieuwe schulden ontstaan. Dit heeft daarom ook onze voorkeur.
In tegenstelling tot veel andere instellingen heeft Fimar géén wachttijden. U kunt dezelfde week of de week erna nog bij ons terecht, wat geldt voor alle bij ons . Na het entreegesprek wordt er gelijk een dossier aangemaakt en uw schuldeisers worden op de hoogte gesteld van de aanmelding. Omdat het eerste gesprek erg uitgebreid is, is het mogelijk om zo snel alles in gang te zetten. U krijgt na het entreegesprek gelijk een budgetplan mee naar huis en er kan al verteld worden wat het plan van aanpak zal zijn. Verder werkt Fimar met speciale software die ons in staat stelt om goed en snel het gehele proces te monitoren. Doordat Fimar werkt met persoonlijke zaakbehandelaars die ondersteund worden door andere medewerkers kunnen we u altijd goed en snel van dienst zijn.
Bij Fimar wordt altijd gekeken naar uw persoonlijke situatie. De auto hoeft niet per definitie verkocht te worden. Verkoop van de auto is dus geen voorwaarde om geholpen te kunnen worden door Fimar. Er wordt wel gekeken of de auto noodzakelijk is voor het werk of om medische redenen onmisbaar is. Als de auto niet noodzakelijk is wordt er in overleg besloten of verstandig is om de auto al dan niet te behouden. Als de auto bijvoorbeeld erg oud is en er zijn weinig kosten aan dan heeft het niet altijd zin om deze te verkopen.
Verkoop van de woning is geen verplichting bij Fimar. Ook als u uw woning wilt behouden dan kunt u in aanmerking komen voor onze hulp. Fimar gaat in overleg met u wat het meest verstandig is in uw situatie. Soms dan levert verkoop een restschuld op en worden de schulden alleen maar hoger. Dit is voor niemand voordelig. Het is soms ook maar de vraag of u goedkoper kan huren. Niet iedereen komt in aanmerking voor een sociale huurwoning. Stel dat u de woning wel gaat verkopen dan kan dat enige tijd duren. Als de schuldhulpverlening pas van start kan gaan op het moment dat de woning is verkocht dan is het misschien al te laat. Fimar zal u dan hoe dan ook gaan helpen met uw schulden en u van advies voorzien. Indien u onderbewindgesteld bent en de schulden worden door de kredietbank geregeld dan kan zij als eis hebben dat het huis wel verkocht wordt.
Dit is de situatie waarin een natuurlijke persoon zijn schulden niet meer kan betalen of gestopt is met het betalen met zijn schulden. De geëiste maandelijkse aflossingen aan de schulden zijn hoger dan mogelijk en er zijn één of meerdere schuldeisers niet bereid om mee te werken aan een betalingsregeling. Verder is er geen sprake van vermogen en er is geen mogelijkheid tot herfinanciering. Ook als er nog geen sprake is van een problematische schuld volgens deze definitie kan Fimar al voor u aan de slag gaan. Het is namelijk goed om er op tijd bij te zijn en het kan zijn dat het u niet goed lukt om regelingen aan te gaan met uw schuldeisers. De rechtbank hanteert een regel dat de schuld minimaal € 3000,- moet zijn om van problematische schulden te spreken. Wij zullen telefonisch uw situatie doornemen en bekijken of we een oplossing kunnen vinden voor uw schulden.
Als u zes maanden of meer achterstand heeft bij uw zorgverzekering dan wordt u aangemeld als wanbetaler bij CAK. U betaalt daarom vanaf nu een hogere premie aan het CAK, totdat u uw schuld aan uw zorgverzekeraar heeft afgelost. U blijft wel (basis-)verzekerd bij uw eigen zorgverzekeraar. Inning van deze bedragen gaat via uw werkgever, de uitkeringsinstantie of het CAK. De aanmelding bij CAK kan stop gezet worden als u de gehele schuld heeft betaald. Als u een schuldhulpverlener zoals Fimar inschakelt, dan kan deze een stabilisatieovereenkomst overleggen, waardoor er ook een afmelding kan plaatsvinden.
Created by POLLEX'   |   Credits   |   Sitemap