Fimar Bewindvoering

Fimar Bewindvoering

Een begrip in West-Brabant en in de regio Rotterdam e.o.

Schuldenbewind

Schuldenbewind

Betrouwbare experts met meer dan 15 jaar ervaring

Bewindvoering vanwege geestelijke of lichamelijke toestand

Bewindvoering vanwege geestelijke of lichamelijke toestand

Wij ontzorgen de onderbewindgestelde door alle financiën over te nemen

Schuldhulpverlening

Als u betalingsachterstanden heeft in uw vaste lasten of zijn er inmiddels deurwaarders of incassobureaus ingeschakeld, dan kan schuldhulpverlening aanvragen een uitkomst voor u zijn. In een traject van schuldhulpverlening probeert Fimar er voor te zorgen dat u definitief van uw schulden afkomt. Fimar bemiddelt tussen u en uw schuldeisers. We doen onze uiterste best om te zorgen dat de schulden in delen kunnen worden terugbetaald. Dit doen we op zo’n manier dat het voor u haalbaar is en dat u nog voldoende geld overhoudt om van te leven.

Twee vormen van schuldhulpverlening

Er bestaan verschillende vormen van schuldhulpverlening. Bij het minnelijke traject kunt u vrijwillig schuldhulpverlening aanvragen. De eerste fase daarvan richt zich op het stabiliseren van uw situatie. Door uw schuldenprobleem en uw persoonlijke situatie onder de loop te nemen wordt informatie verzameld en kan een plan van aanpak opgesteld worden. De tweede fase richt zich meer op de schuldeisers. Er wordt contact gezocht met schuldeisers en er worden betalingsvoorstellen gedaan. Dit traject duurt circa 3 jaar. Als u zich binnen deze 3 jaar aan de voorwaarden houdt worden de rest van uw schulden kwijtgescholden.

U kunt ook WSNP schuldhulpverlening aanvragen. In dat geval dient de gemeente een verklaring en een verzoekschrift af te geven bij de rechtbank. De rechter beslist vervolgens tijdens een zitting of u wordt toegelaten tot het WSNP traject. Zo ja, dan krijgt u een bewindvoerder toegewezen die controle houdt over het verloop van het WSNP traject. Dit traject bedraagt doorgaans 3 tot 5 jaar. Na deze periode worden eventuele overgebleven schulden kwijtgescholden.

Voor wie is schuldhulpverlening geschikt?

In principe kan Fimar iedereen helpen met schuldhulpverlening aanvragen. Het maakt niet uit hoe hoog het bedrag is. Wel is de manier van werken anders. Als het lukt om uw schulden binnen drie jaar af te lossen dan zal Fimar een bemiddelingstraject opstarten. Als het al duidelijk is dat u zich in een situatie bevindt waarin afbetaling in drie jaar niet haalbaar is dan kan Fimar u begeleiden naar de Wet schuldsanering natuurlijke personen (Wsnp). Dit is een schuldsaneringsregeling die is bedoeld voor diegenen die buiten hun schuld om in een problematische schuldsituatie terecht zijn gekomen. De regeling duurt in beginsel drie jaar en verloopt via de rechtbank.

Na die periode kunt u met een schone lei beginnen, wat inhoudt dat de schulden niet meer afdwingbaar zijn. U kunt door Fimar begeleid worden bij de aanvraag voor de Wsnp en daarbij kunnen we uw schuldeisers op de hoogte stellen. De meest urgente schulden kunnen we proberen te regelen zodat u tijdens de aanvraag van de Wsnp rust krijgt. De dienstverlening is dan gericht op stabilisatie en uitstel vragen.

Ondernemers met privéschulden kunnen ook schuldhulpverlening aanvragen met Fimar. Samen met de ondernemer kijken we of er door middel van een schuldregeling een oplossing kan worden verkregen voor het financiële probleem. Het maakt niet uit waar u vandaan komt. Fimar kan mensen uit alle gemeentes in Nederland helpen met hun geldproblemen en schulden.

Aangezien het voor u erg belangrijk is dat u de vaste lasten blijft betalen, bieden we u voor 5 euro per maand het programma costvision aan. U kunt hier exact uw maandlasten bijhouden. Daarnaast geeft het programma ook tips om geld te besparen. Voor meer informatie kijkt u op www.costvision.nl.

Als blijkt dat uw schulden niet in drie jaar kunnen worden terug betaald, of als blijkt dat u moeite heeft uw vaste lasten tijdig te kunnen betalen dan kan bewindvoering voor u een oplossing zijn. Voor meer informatie hierover kijkt u op https://fimar.nl/hulp-bij-schulden/budgetbeheer/.

Schuldhulpverlening aanvragen als oplossing voor een schuldenprobleem

Hoe gaat schuldhulpverlening aanvragen met Fimar in zijn werking? Allereerst maken we een overzicht van de schulden die er zijn. Ook worden uw inkomsten en uitgaven bekeken. Als er voorzieningen zijn zoals een toeslag van de Belastingdienst waar u recht op heeft dan wijst Fimar u hierop. Aan de hand van uw inkomsten en uitgaven wordt het bedrag berekend dat u aan schulden kunt aflossen, de zogenaamde afloscapaciteit. De schuldeisers worden vervolgens aangeschreven om het actuele bedrag op te vragen.

Eerst moet duidelijk zijn hoeveel schulden er zijn, dán gaat Fimar op basis van uw afloscapaciteit betalingsvoorstellen doen aan uw schuldeisers. De maximale duur van een traject is drie jaar. Als er akkoorden zijn met uw schuldeisers, zorgt Fimar ervoor dat de betalingen ook elke maand volgens afspraak worden gedaan. U kunt precies zien waar uw geld heen gaat en wat u overhoudt. Wij maken gebruik van de Onview software, waarmee u makkelijk overzicht kunt houden in onze handelingen.

Verder informeren over schuldhulpverlening aanvragen?

Zou u graag meer informatie ontvangen over schuldhulpverlening aanvragen? Neem dan gerust eens contact met ons op om uw vraag voor te leggen. Dat kan per telefoon door te bellen naar 010-8200229 (Rotterdam) of 0165-820114 (Roosendaal). Ook kunt u een bericht sturen het contactformulier op onze website in te vullen.

Created by POLLEX'   |   Credits   |   Sitemap
Call Now Button