Fimar Bewindvoering

Fimar Bewindvoering

Nummer 1 bewind in Zuid-West Nederland

Schuldenbewind

Schuldenbewind

Betrouwbare experts met meer dan 15 jaar ervaring

Bewindvoering vanwege geestelijke of lichamelijke toestand

Bewindvoering vanwege geestelijke of lichamelijke toestand

Wij ontzorgen de onderbewindgestelde door alle financiën over te nemen

Schuldhulpverlening door bewindvoering

Als u betalingsachterstanden heeft in uw vaste lasten of zijn er inmiddels deurwaarders of incassobureaus ingeschakeld, dan kan hulp van een bewindvoerder een uitkomst voor u zijn. de bewindvoerder zorgt ervoor dat uw schulden in kaart worden gebracht en dat deze worden afbetaald.

Twee vormen van schuldhulpverlening

Er bestaan verschillende vormen van schuldhulpverlening. Bij het minnelijke traject kunt u vrijwillig schuldhulpverlening aanvragen. De eerste fase daarvan richt zich op het stabiliseren van uw situatie. Door uw schuldenprobleem en uw persoonlijke situatie onder de loop te nemen wordt informatie verzameld en kan een plan van aanpak opgesteld worden. De tweede fase richt zich meer op de schuldeisers. Er wordt contact gezocht met schuldeisers en er worden betalingsvoorstellen gedaan. Dit traject duurt circa 3 jaar. Als u zich binnen deze 3 jaar aan de voorwaarden houdt worden de rest van uw schulden kwijtgescholden.

U kunt ook WSNP schuldhulpverlening aanvragen. In dat geval dient de gemeente een verklaring en een verzoekschrift af te geven bij de rechtbank. De rechter beslist vervolgens tijdens een zitting of u wordt toegelaten tot het WSNP traject. Zo ja, dan krijgt u een bewindvoerder toegewezen die controle houdt over het verloop van het WSNP traject. Dit traject bedraagt doorgaans 3 tot 5 jaar. Na deze periode worden eventuele overgebleven schulden kwijtgescholden.

Waarom biedt Fimar geen schuldhulpverlening zonder bewindvoering meer aan?

Schuldhulpvelening wordt door Fimar alleen nog in combinatie met bewindvoering aangeboden. Bij een grote schuldenproblematiek is ondersteuning in de vaste lasten vaak erg belangrijk. Als er verkeerde uitgaven gedaan worden, zal de schuldenpositie niet afnemen, maar juist toenemen. Aan de ene kant worden dan schulden afgelost, terwijl deze aan de andere kant weer ontstaan.

Bij bewindvoering wordt een budgetplan opgesteld, zodat duidelijk is wat u kunt overhouden. Dit bedrag kan aangeboden worden aan de schuldeisers. De bewindvoerder is verantwoordelijk voor uw uitgaven, maar ook voor de schuldenregelingen die getroffen worden. Indien uw schuldenpositie te hoog is zal de schuldhulpverlening uitbesteed worden aan de gemeentelijke schuldhulpverlening. Voor meer informatie klikt u op: https://www.fimar.nl/bewindvoering-aanvragen/

Verder informeren over schuldhulpverlening door een bewindvoerder?

Zou u graag meer informatie ontvangen over bewindvoering aanvragen? Neem dan gerust eens contact met ons op om uw vraag voor te leggen. Dat kan per telefoon door te bellen naar 010-8200229 (Rotterdam) of 0165-820114 (Roosendaal). Ook kunt u een bericht sturen het contactformulier op onze website in te vullen.

Created by POLLEX'   |   Credits   |   Sitemap