Fimar Bewindvoering

Fimar Bewindvoering

Nummer 1 bewind in Zuid-West Nederland

Schuldenbewind

Schuldenbewind

Betrouwbare experts met meer dan 15 jaar ervaring

Bewindvoering vanwege geestelijke of lichamelijke toestand

Bewindvoering vanwege geestelijke of lichamelijke toestand

Wij ontzorgen de onderbewindgestelde door alle financiën over te nemen

Privacyverklaring Fimar Bewindvoering

Ons privacybeleid


Fimar Bewindvoering biedt diverse diensten aan op het gebied van bewindvoering. Door de aard van onze dienstverlening beschikt Fimar over bepaalde (privacy) gegevens van u. Vanwege het feit dat we het belangrijk vinden uw privacy te kunnen garanderen vindt u hieronder onze privacyverklaring.

 

 

Privacyverklaring Fimar Bewindvoering

Fimar Bewindvoering, Klerkenveld 8 in Roosendaal , is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
Fimar Bewindvoering
www.fimar.nl
info@fimar.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken

Fimar verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze gegevens zelf aan ons verstrekt.
Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
- Voor- en achternaam
- NAW Gegevens
- Telefoonnummer
- E-mailadres
- BSN nummer
- Digi D codes

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Kinderen onder 18 jaar vallen onder het bewind. Dit houdt in dat we alle bovenstaande gegevens, vermits van toepassing, ook van kinderen verwerkt zijn.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Fimar verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
-  Het beheren van het inkomen
-  Het betalen van rekeningen (vaste lasten en incidentele uitgaven) en contact onderhouden met verschillende instanties
-  Het aanvragen van toeslagen
-  Het treffen van betalingsregelingen met schuldeisers
-  Het verrichten van de belastingaangiften

Geautomatiseerde besluitvorming

Fimar neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een natuurlijk persoon (klantmanager of bewindvoerder) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Fimar bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Vijf jaar na beëindiging van het bewind of schuldhulpverleningstraject worden de gegevens vernietigd.

Delen van persoonsgegevens met derden

Fimar verkoopt uw gegevens niet aan derden, echter zal Fimar de gegevens moeten delen met instanties teneinde de taken te kunnen volbrengen die vallen onder het bewind of schuldhulpverlening.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Fimar gebruikt alleen technische en functionele cookies. Analytische cookies alleen wanneer die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, of te corrigeren Daarnaast heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat  u ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. Het is niet mogelijk de gegevens zelf aan te passen of te verwijderen, indien u onder bewind staat, aangezien deze gegevens noodzakelijk zijn onze taken te kunnen uitvoeren.

U kunt een verzoek tot correctie of gegevens overdraging van uw persoonsgegevens sturen naar info@fimar.nl. U ontvangt binnen drie werkdagen een reactie op uw verzoek.

Fimar wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de Branchevereniging NBBI.  Dat kan via de volgende link:Brancheorganisatie Voor Professionele Bewindvoerders | NBBI

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Fimar neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Wij onderschrijven de uitgangspunten van de Autoriteit Persoonsgegevens. U kunt ons terugvinden onder meldingsnummer M1517871. Als u het idee hebt dat uw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact via info@fimar.nl

 

Created by POLLEX'   |   Credits   |   Sitemap