Fimar Bewindvoering

Fimar Bewindvoering

Nummer 1 bewind in Zuid-West Nederland

Schuldenbewind

Schuldenbewind

Betrouwbare experts met meer dan 15 jaar ervaring

Bewindvoering vanwege geestelijke of lichamelijke toestand

Bewindvoering vanwege geestelijke of lichamelijke toestand

Wij ontzorgen de onderbewindgestelde door alle financiën over te nemen

Privacy verklaring

Privacyverklaring Fimar Schuld en Budgethulp

Fimar Schuld en Budgethulp, Laan van Brabant 22 in Roosendaal , is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
Fimar Schuld- en Budgethulp
www.fimar.nl
info@fimar.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken

Fimar verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.
Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
– Voor- en achternaam
– NAW Gegevens
– Telefoonnummer
– E-mailadres
– BSN nummer
– Digi D codes

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Kinderen onder 18 jaar vallen onder het bewind. Dit houdt in dat we alle bovenstaande gegevens, vermits van toepassing, ook van kinderen verwerkt zijn.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Fimar verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
–  Het beheren van het inkomen
–  Het betalen van rekeningen (vaste lasten en incidentele uitgaven) en contact onderhouden met verschillende instanties
–  Het aanvragen van toeslagen
–  Het treffen van betalingsregelingen met schuldeisers
–  Het verrichten van de belastingaangiften

Geautomatiseerde besluitvorming

Fimar neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een natuurlijk persoon (klantmanager of bewindvoerder) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Fimar bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Vijf jaar na beëindiging van het bewind of schuldhulpverlening worden de gegevens vernietigd.

Delen van persoonsgegevens met derden

Fimar verkoopt uw gegevens niet aan derden, echter zal Fimar de gegevens moeten delen met instanties teneinde de taken te kunnen volbrengen die vallen onder het bewind of schuldhulpverlening.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Fimar gebruikt alleen technische en functionele cookies. Analytische cookies alleen wanneer die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, of te corrigeren Daarnaast heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je u ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Het is niet mogelijk de gegevens zelf aan te passen of te verwijderen, indien u onder bewind staat, aangezien deze gegevens noodzakelijk zijn onze taken te kunnen uitvoeren.

U kunt een verzoek tot correctie, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens sturen naar info@fimar.nl. U ontvangt binnen drie werkdagen een reactie op uw verzoek.

Fimar wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de Branchevereniging NBPB.  Dat kan via de volgende link: https://www.nbpb.nl/index.php?pid=20

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Fimar neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u het idee hebt dat uw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact via info@fimar.nl

Created by POLLEX'   |   Credits   |   Sitemap