Fimar Bewindvoering

Fimar Bewindvoering

Nummer 1 bewind in Zuid-West Nederland

Schuldenbewind

Schuldenbewind

Betrouwbare experts met meer dan 15 jaar ervaring

Bewindvoering vanwege geestelijke of lichamelijke toestand

Bewindvoering vanwege geestelijke of lichamelijke toestand

Wij ontzorgen de onderbewindgestelde door alle financiën over te nemen

Blog

Beslag op vakantiegeld

Wanneer de deurwaarder beslag op loon of uitkering heeft gelegd, valt het deel van het inkomen dat hoger is dan de beslagvrije voet onder het beslag, dus ook het vakantiegeld. Deze regel is met de komst van de Wet vereenvoudiging beslagvrije voet niet veranderd. Wel is het opletten bij een laag inkomen, wanneer de zogenaamde […]

Door Joost Boterman op 11 mei 2021

Beslag op auto is makkelijker geworden voor deurwaarder

Met één druk op de knop beslag op auto en brommer Bron: André Moerman, schuldinfo.nl Sinds 1 april 2021 is het voor de deurwaarder veel makkelijker geworden om beslag op voertuigen te leggen. Beslag leggen kan nu via het kentekenregister. Voorheen moest de deurwaarder het voertuig waarnemen om hierop beslag te kunnen leggen. Door dit […]

Door Joost Boterman op 13 april 2021

Wet gemeentelijke schuldhulpverlening

Beslagvrije voet als minimum in schuldhulpverlening Per 1 januari 2021 is in de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening geregeld dat ook bij een mondeling verzoek om hulp bij schulden een beschikking met plan van aan pak moet worden afgegeven. In het plan van aanpak moet ten minste de beslagvrije voet gehanteerd worden. Dit heeft niet alleen consequenties […]

Door Joost Boterman op 11 maart 2021

Bijzondere Bijstand ook bij loonbeslag

Bijzondere bijstand als vangnet bij loonbeslag Wanneer beslag op het inkomen is gelegd, is er doorgaans geen ruimte om de kosten van een bewindvoerder of de eigen bijdrage van een advocaat te betalen. Dit hoeft geen probleem te zijn, want voor deze noodzakelijke kosten moet de gemeente bijzondere bijstand verstrekken. Er zijn echter gemeenten die […]

Door Joost Boterman op 9 februari 2021

Beslagvrije voet vanaf 1 januari 2021

Betere bescherming bij beslag Na een lang implementatieproces is het eindelijk zo ver. Vanaf 1 januari 2021 wordt de Wet vereenvoudiging beslagvrije voet van kracht. De beslagvrije voet als absolute ondergrens zal beter worden geborgd. Bovendien gaat er een beslagvrij bedrag voor bankbeslag gelden. Het ontstaan van nieuwe schulden door de wijze van invordering van […]

Door Joost Boterman op 14 januari 2021

Nieuwe regels beslagvrije voet

Beslagverbod Voor beslag op inkomen geldt als uitgangspunt dat alles onder het beslag valt, tenzij de wet anders regelt. Zo geldt voor een aantal regelingen en voorzieningen de beslagvrije voet (zie verderop) of zelfs een beslagverbod. Het beslagverbod zorgt ervoor dat er geen of slechts door bijzondere schuldeisers beslag gelegd kan worden. Voorbeelden hiervan zijn: […]

Door Joost Boterman op 4 januari 2021

Fimar Bewindvoering nu lid van NBBI

Fimar bewindvoering is vanaf november 2020 lid geworden van branchevereniging NBBI. In de nieuwsbrieven is aan dit onderwerp aandacht besteed.

Door Joost Boterman op 24 december 2020

Geld ontvangen op leefgeldrekening

Onderstaande tekst trof ik hedenmorgen aan in een nieuwsbrief voor bewindvoering. Hierin staat duidelijk dat inkomsten op de leefgeldrekening aangemerkt worden als inkomen, wat invloed heeft op de hoogte van de Bijstandsuitkering. Vraag bewindvoerder: In hoeverre staat er in de wet dat bijschrijvingen op de leefgeldrekening (bijvoorbeeld via tikkie) meetellen als inkomsten? In de bijstandswet […]

Door Joost Boterman op 22 december 2020

Verbetering toegang WSNP

De overheid is bezig de toegang tot de WSNP te verruimen. Het concept wetsvoorstel om de toegang tot de wsnp te verruimen is als volgt: de termijn van de ‘goede trouw-toets’ (ten aanzien van het ontstaan en onbetaald laten van schulden) in de Wsnp wordt verkort van vijf naar twee jaar; de verplichte afwijzingsgrond wanneer […]

Door Joost Boterman op 15 december 2020

CJIB werkt ook in MSNP mee

De afgelopen jaren heeft het CJIB in toenemende mate te maken met mensen met schuldenproblematiek. Er is stevig geïnvesteerd in maatwerkmogelijkheden voor mensen die hun boetes wel willen betalen, maar dat niet kunnen. Zo bestaat er een betalingsregelingenbeleid, waar de noodstopprocedure en een draagkrachtregeling onderdeel van uitmaken. Met ingang van 1 december 2020 start het CJIB […]

Door Joost Boterman op 14 december 2020
Created by POLLEX'   |   Credits   |   Sitemap