Fimar Bewindvoering en Schuldhulpverlening

Fimar Bewindvoering en Schuldhulpverlening

Bewindvoering, schuldhulpverlening en budgetcoaching

Schulden

Schulden

Onze experts hebben jaren ervaring en helpen u naar succes

Wij helpen u op weg

Wij helpen u op weg

Door ons afgewerkte budgetcoaching programma vindt u een uitweg

Blog

Stand van zaken DigiD

Gesprek Nationale ombudsman inzake DigiD Vorige week hebben twee bestuursleden een gesprek gehad bij de Nationale Ombudsman. Op de agenda stond het bespreken van de DigiD problematiek. We hebben aangegeven dat bewindvoerders door de wet en bij beschikking door de Rechtbank worden aangewezen als wettelijk vertegenwoordigers, maar (van de overheid) geen geschikt digitaal instrument krijgen […]

Door Joost Boterman op 4 november 2019

Zilveren Kruis

Overgenomen uit schuldhulp.nu: Eerder hebben we gesignaleerd dat Zilveren Kruis dreigt met aanmelding bij het CAK wanneer een verjaarde vordering niet wordt betaald. Uit verschillende uitspraken van Rechtbank Midden-Nederland blijkt Zilveren Kruis nog een andere methode te hanteren om verjaarde vorderingen te innen: betalingen zonder betaalkenmerk worden afgeboekt op de oudste vordering, al is deze […]

Door Joost Boterman op 8 oktober 2019

Inloggen bij schuldenwijzer

Vanaf 20 juni 2019 is het mogelijk om met je Digi-D in te loggen in Schuldenwijzer. Door in te loggen zie je alle lopende beslagen op loon, uitkering en toeslagen. Je kunt zien welke deurwaarder betrokken is, wat het actueel saldo is en hoe hoog de beslagvrije voet is die wordt toegepast. Zeer handig voor u […]

Door Joost Boterman op 9 juli 2019

Versnelde uitstroom wanbetalersregeling zorgverzekering voor onderbewindgestelden

Sinds 2009 is de wanbetalersregeling zorgverzekering van kracht. Vanaf zes maanden premieachterstand neemt het CAK de premie-inning over waarbij een hoge boetepremie verschuldigd is. Een slechte regeling gebaseerd op verkeerde aannames: al zouden mensen wel kunnen, maar niet willen betalen. De boetepremie blijkt dan ook niet te werken. Een stuwmeer aan zogenaamde ‘wanbetalers’ is ontstaan. […]

Door Joost Boterman op

Omschrijving grond verkwisting

Veel beschikkingen voor de opstart van bewindvoering worden afgegeven op basis van de grond problematische schulden en/of verkwisting. Als de grond problematische schulden voor de cliënt is weggevallen, dan zou de bewindvoerder zich kunnen beroepen op de grond van verkwisting. De wet geeft in artikel 1:431 (lid 1, sub b) van het Burgerlijk Wetboek echter geen […]

Door Joost Boterman op 1 juli 2019

Gemeente Rotterdam speelt spelletjes

De gemeente Rotterdam scoort bij Fimar hoog als het om klantonvriendelijkheid gaat. Contact verloopt moeizaam en terugbellen is iets wat niet altijd gebeurt.De gemeente werkt sowieso nooit mee aan schuldhulpverleningstrajecten die we voor de klant opzetten. Een echte gegronde reden is er nooit. Nu blijkt dat de gemeente het ook presteert om nep-betalingsregelingen aan te […]

Door Joost Boterman op 24 juni 2019

Bij Anderzorg verzekerd? Lees dit eens…

Eerder hebben we al aangegeven dat we erg blij zijn met CZ. CZ denkt zeer goed mee als het gaat om het oplossen van de schuldenproblematiek van cliënten. Dat het ook anders kan bewijst Anderzorg: Anderzorg dagvaardt klant voor achterstand van € 0,14 (m.b.v. LAVG) Een verzekerde moest het eigen risico van € 329,14 aan […]

Door Joost Boterman op

Gebruik Digi-D code bewindvoerders

Er is veel te doen omtrent het gebruik maken van Digi-D codes  door bewindvoerders. Niet alle onderbewindgestelden hebben in de gaten dat dit wel noodzakelijk is. Bewindvoerders hebben de DigiD code nodig om bijvoorbeeld belastingaangifte te doen (IB) of toeslagen aan te vragen (zorg- en huurtoeslagen). Tegenwoordig is de Digi-D code niet altijd meer voldoende […]

Door Joost Boterman op 20 mei 2019

Bijzondere bijstand toch mogelijk bij loonbeslag

Bijzondere bijstand als vangnet, ook bij loonbeslag! Bij een verzoek om bijzondere bijstand voor bepaalde kosten zal het college van B&W vaststellen hoeveel betrokkene zelf van deze kosten kan betalen. De Centrale Raad van Beroep (CRvB) heeft in een uitspraak op 28 maart 2006 bepaald dat bij deze zogenaamde draagkrachtberekening het deel van het inkomen […]

Door Joost Boterman op 17 januari 2019

Robin energie maakt beloften niet waar en sluit klant af van energie

Robin Energie, een van de vele energiemaatschappijen die Nederland rijk is. Een fijne maatschappij, zou je zeggen als je hun website leest: Jij als bewindvoerder weet als geen ander het effect van afgesloten te zijn van energie. Gezinnen onder jouw bewind die van de een op de andere dag geen licht meer hebben, niet meer […]

Door Joost Boterman op 24 december 2018
Created by POLLEX'   |   Credits   |   Sitemap