Fimar Bewindvoering

Fimar Bewindvoering

Nummer 1 bewind in Zuid-West Nederland

Schuldenbewind

Schuldenbewind

Betrouwbare experts met meer dan 15 jaar ervaring

Bewindvoering vanwege geestelijke of lichamelijke toestand

Bewindvoering vanwege geestelijke of lichamelijke toestand

Wij ontzorgen de onderbewindgestelde door alle financiën over te nemen

Blog

Beslagvrije voet vanaf 1 januari 2021

Betere bescherming bij beslag Na een lang implementatieproces is het eindelijk zo ver. Vanaf 1 januari 2021 wordt de Wet vereenvoudiging beslagvrije voet van kracht. De beslagvrije voet als absolute ondergrens zal beter worden geborgd. Bovendien gaat er een beslagvrij bedrag voor bankbeslag gelden. Het ontstaan van nieuwe schulden door de wijze van invordering van […]

Door Joost Boterman op 14 januari 2021

Nieuwe regels beslagvrije voet

Beslagverbod Voor beslag op inkomen geldt als uitgangspunt dat alles onder het beslag valt, tenzij de wet anders regelt. Zo geldt voor een aantal regelingen en voorzieningen de beslagvrije voet (zie verderop) of zelfs een beslagverbod. Het beslagverbod zorgt ervoor dat er geen of slechts door bijzondere schuldeisers beslag gelegd kan worden. Voorbeelden hiervan zijn: […]

Door Joost Boterman op 4 januari 2021

Fimar Bewindvoering nu lid van NBBI

Fimar bewindvoering is vanaf november 2020 lid geworden van branchevereniging NBBI. In de nieuwsbrieven is aan dit onderwerp aandacht besteed.

Door Joost Boterman op 24 december 2020

Geld ontvangen op leefgeldrekening

Onderstaande tekst trof ik hedenmorgen aan in een nieuwsbrief voor bewindvoering. Hierin staat duidelijk dat inkomsten op de leefgeldrekening aangemerkt worden als inkomen, wat invloed heeft op de hoogte van de Bijstandsuitkering. Vraag bewindvoerder: In hoeverre staat er in de wet dat bijschrijvingen op de leefgeldrekening (bijvoorbeeld via tikkie) meetellen als inkomsten? In de bijstandswet […]

Door Joost Boterman op 22 december 2020

Verbetering toegang WSNP

De overheid is bezig de toegang tot de WSNP te verruimen. Het concept wetsvoorstel om de toegang tot de wsnp te verruimen is als volgt: de termijn van de ‘goede trouw-toets’ (ten aanzien van het ontstaan en onbetaald laten van schulden) in de Wsnp wordt verkort van vijf naar twee jaar; de verplichte afwijzingsgrond wanneer […]

Door Joost Boterman op 15 december 2020

CJIB werkt ook in MSNP mee

De afgelopen jaren heeft het CJIB in toenemende mate te maken met mensen met schuldenproblematiek. Er is stevig geïnvesteerd in maatwerkmogelijkheden voor mensen die hun boetes wel willen betalen, maar dat niet kunnen. Zo bestaat er een betalingsregelingenbeleid, waar de noodstopprocedure en een draagkrachtregeling onderdeel van uitmaken. Met ingang van 1 december 2020 start het CJIB […]

Door Joost Boterman op 14 december 2020

Minister roept op stages te blijven aanbieden

Zoals u wellicht weet vinden wij het erg belangrijk dat stagiaires goed opgeleid worden. Vanaf 2012 heeft Fimar Bewindvoering stagiaires begeleid. Ook in deze Coronatijd begeleiden wij twee stagiaires die een relevante MBO- en HBO-opleiding volgen. In deze tijd is het, vanwege het thuis werken van veel mensen, lastiger stagiaires te begeleiden. Zij ondervinden dan […]

Door Joost Boterman op 15 september 2020

Noodstopprocedure CJIB

Op 1 april 2020 is de noodstopprocedure van start gegaan. De noodstopprocedure is voor mensen die schulden hebben en daarvoor nog geen hulp hebben. Iedere burger kan van de noodstopprocedure gebruik maken door contact op te nemen met het CJIB. Er moet wel sprake zijn van schulden waardoor je je boete niet kunt betalen. De […]

Door Joost Boterman op 20 april 2020

Wetsvoorstel inzake schuldenbewinden

Schuldenbewind is een beschermingsmaatregel die de rechtbank op verzoek kan opleggen als iemand te maken heeft met problematische schulden. Het doel is om de financiële situatie van de betrokkene te stabiliseren en te zorgen dat basisvoorzieningen, zoals huur, gas, water, licht en leefgeld worden betaald. De betrokkene zelf, zijn naaste(n), zorginstelling of de gemeente kunnen […]

Door Joost Boterman op 17 april 2020

Geen verplicht lidmaatschap wegenwacht na pechhulp

Wanneer je onderweg autopech krijgt en geen lid van de wegenwacht bent dan moet je uiteraard de kosten voor de werkzaamheden betalen. De ANWB stelt daarnaast als voorwaarde dat je dan ook automatisch lid van hun organisatie wordt. Maar mag dat wel? Volgens de kantonrechter Amsterdam mag dit niet en de vordering voor de kosten […]

Door Joost Boterman op
Created by POLLEX'   |   Credits   |   Sitemap