Fimar Bewindvoering

Fimar Bewindvoering

Nummer 1 bewind in Zuid-West Nederland

Schuldenbewind

Schuldenbewind

Betrouwbare experts met meer dan 15 jaar ervaring

Bewindvoering vanwege geestelijke of lichamelijke toestand

Bewindvoering vanwege geestelijke of lichamelijke toestand

Wij ontzorgen de onderbewindgestelde door alle financiën over te nemen

Blog

In elke gemeente dezelfde schuldhulp

Onnodig veel mensen komen maar niet uit de schulden. Dat komt onder meer omdat de hulp voor mensen met problematische schulden per gemeente verschilt. Het demissionaire kabinet heeft afspraken gemaakt met de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) en schuldhulpverleners om de hulp in elke gemeente gelijk te trekken. Het aantal mensen met problematische schulden neemt […]

22-03-2024

Schulden bij bekenden

Een groeiende groep Nederlanders heeft schulden bij vrienden of familie. Om de huur of boodschappen te kunnen betalen, of een tandartsbehandeling. Het is volgens onderzoekers een groeiend probleem, dat onder meer leidt tot stress, ruzie en intimidatie. Dat blijkt uit een verkennend onderzoek van het Kennisplatform Inclusief Samenleven (KIS), een initiatief van het Verwey-Jonker Instituut. Het onderzoek […]

29-02-2024

Steeds groter aantal huishoudens met schulden, terwijl de hulp aan mensen hapert

Het aantal huishoudens met schulden in Nederland blijft maar stijgen. In 2021 waren het er nog 620.000, dit jaar is dat toegenomen naar 726.000. Dat wordt door het journalistieke platform Pointer (KRO-NCRV) gemeld. Het systeem van vroegsignalering, waarbij gemeenten contact opnemen met mensen met betalingsachterstanden, werkt dus nog niet heel goed. In dit artikel gaan […]

27-11-2023

Bewindvoering als hulpmiddel voor financiële stabiliteit

Bewindvoering is een wettelijk instrument dat is ontworpen om mensen te helpen die financieel in de knel zijn geraakt door lichamelijke of geestelijke problemen, verslavingen of hoge schulden. Het doel van bewindvoering is om deze personen te beschermen tegen financiële misstanden en hen te begeleiden naar een stabielere financiële situatie. In dit artikel kijken we […]

19-11-2023

Tarieven 2024

In oktober zijn de tarieven voor 2024 bekend geworden. Deze tarieven zijn vastgesteld door de het ministerie van Justitie en veiligheid en zijn gepubliceerd in de staatscourant. De tarieven zijn ten opzichte van 2023 met ongeveer 5,3% gewijzigd. U kunt alle tarieven terug vinden op onze website door hier te klikken. De kosten worden – […]

17-11-2023

Traject schuldhulpverlening nu slechts 18 maanden

Vanaf deze zomer is het traject MSNP verkort naar 18 maanden. Trajecten die daarvoor ingezet zijn vallen niet onder een overgangsregeling en blijven dus hun lengte behouden. Na afloop van dit traject is het de bedoeling dat het traject zelfredzaamheid wordt opgezet. Deze mag zes maanden duren. Het idee hierachter is dat onderbewindgestelden dan minder […]

10-10-2023

Hogere beslagvrije voet vanwege kosten beschermingsbewind

Helaas komt het wel eens voor dat er beslag gelegd wordt door een deurwaarder. Het is derhalve erg belangrijk dat de bewindvoerder binnen enkele (maximaal zes) maanden de cliënt aanmeldt voor schuldhulpverlening, of eventueel zelf regelingen treft met schuldeisers. Helaas kan het door bijzondere omstandigheden voorkomen dat dit niet lukt (bijvoorbeeld bij detentie, negatief budgetplan, […]

13-12-2022

Einde arbeidsovereenkomst mag niet zonder medewerking bewindvoerder

Eindigen arbeidsovereenkomst via vaststellingsovereenkomst. Mag dat zonder medewerking bewindvoerder? Een vergelijkbare zaak deed zich voor bij de kantonrechter Amsterdam (https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:RBAMS:2022:1). Mag de bewindvoerder een door een onderbewindgestelde buiten zijn medewerking gesloten vaststellingsovereenkomst in het kader van het beëindigen van een arbeidsovereenkomst vernietigen? In deze opmerkelijke zaak oordeelt de rechter van wel. De werkgever was namelijk […]

21-06-2022

Belastingdienst na einde bewind

De werkwijze van de belastingdienst kan voor problemen zorgen bij het einde van het bewind. Als een bewind wordt beëindigd, stuurt de bewindvoerder een brief naar de Belastingdienst. Ondanks dat de voormalig bewindvoerder een nieuw rekeningnummer doorgeeft en aangeeft dat toeslagen in het vervolg naar dit specifieke rekeningnummer moeten worden overgemaakt, gebruikt de Belastingdienst toch […]

30-05-2022

PGB, beperkt mentorschap

Het instellen van beperkt mentorschap in verband met persoonsgebonden budget (PGB) door de kantonrechter, kan dat wel? Lees hier de samenvatting van de uitspraak. De kantonrechter Zwolle doet iets unieks: het instellen van een beperkt mentorschap, namelijk slechts over de toekenning, wijziging en besteding van het Persoonsgebonden budget ten behoeve van betrokkene. Het daartoe strekkend […]

21-04-2022

Contact

Bel ons

Algemene nummer:
0165 820992 ;
Klantnummers:
0165 820114 of 010 8200229

Tarieven

Tarieven

De tarieven zijn vastgesteld door het LOVCK

Tarieven

Over Ons

Mw. M. Wouters

Over Ons

Created by POLLEX'   |   Credits   |   Sitemap