Fimar Bewindvoering

Fimar Bewindvoering

Nummer 1 bewind in Zuid-West Nederland

Schuldenbewind

Schuldenbewind

Betrouwbare experts met meer dan 15 jaar ervaring

Bewindvoering vanwege geestelijke of lichamelijke toestand

Bewindvoering vanwege geestelijke of lichamelijke toestand

Wij ontzorgen de onderbewindgestelde door alle financiën over te nemen

Bewindvoering voor mensen met dementie

Wilt u voor uw dementerende moeder of vader (of voor een andere naaste) bewindvoering bij dementie aanvragen? Schakel dan de hulp in van Fimar Bewindvoering. Wij helpen u met de aanvraag bij de kantonrechter. Mocht de aanvraag worden goedgekeurd, zal onze bewindvoerder de bankrekeningen van uw naaste beschermen en verder alle financiële zaken regelen.

Er komt een moment dat de persoon met dementie niet meer zelf in staat is de eigen financiële belangen te behartigen. Deze zaken dienen dan door iemand anders vertegenwoordigd te worden. Dat noemt men in vaktermen: vertegenwoordiging. Een professionele bewindvoerder van Fimar kan een vertegenwoordiger zijn voor de persoon met dementie

Contact opnemen

 

Professionele bewindvoering bij dementie

Wanneer bij een dierbare officieel de diagnose dementie is vastgesteld, is snel handelen verstandig. Als uw moeder (of vader) nog wilsbekwaam is, kan zij de vertegenwoordiging zelf regelen en vastleggen in een levenstestament of volmacht. Bij wilsonbekwaamheid zal de kantonrechter iemand als vertegenwoordiger benoemen. Waarom bewindvoering bij dementie overlaten aan Fimar Bewindvoering? Onze speerpunten op een rij:

 • Persoonlijk contact en betrokkenheid
 • Een vast contactpersoon
 • Maatwerk oplossingen
 • Snel, klantgericht en transparant
 • Volledig anoniem
 • Geen wachttijden
 • Volwaardig lid van de NBBI voor professionele bewindvoerders

Wilt u bewindvoering bij dementie aanvragen voor een dierbare? Neem vrijblijvend contact op met Fimar, dan helpen we u bij de aanvraag. Mocht u een vraag hebben of meer informatie willen ontvangen, kunt u ons goed bereiken. Vul ons contactformulier in, of bel naar 0165 820 992.

Contact opnemen

 

De grip op de realiteit kwijt

Wanneer een mens ouder wordt, ontstaan er soms bepaalde stoornissen of ziektebeelden die invloed hebben op het beoordelingsvermogen. Dementie en alzheimer zijn daar voorbeelden van. Deze ziektes zorgen er helaas voor dat de mens soms de grip op de realiteit kwijtraakt.

Op een gegeven moment wordt een dementerende wilsonbekwaam. Dit betekent dat hij de gevolgen van zijn handelen of beslissingen niet meer goed kan overzien. Moeilijke financiële beslissingen nemen is daardoor lastig. Daarom is er in de Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO) vastgelegd dat er een wettelijke vertegenwoordiger kan/moet worden aangesteld: bewindvoering bij dementie.

“Bewindvoering bij dementie door een vaste en betrouwbare bewindvoerder van Fimar”

 

Bewindvoering, mentorschap of onder curatele

De vertegenwoordiging voor financiële zaken moet altijd worden vastgelegd. Hiervoor bestaan verschillende rechtsvormen: onder bewind, mentorschap en onder curatele. Een bewindvoerder of curator handelt in de naam van de persoon met dementie, onder toezicht van een kantonrechter. Er bestaan twee vormen van bewindvoering: beschermingsbewind en WSNP-bewind. Bij beschermingsbewind beheert een bewindvoerder de inkomsten en draagt zorgt voor het betalen van de vaste lasten. WSNP staat voor Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen. Deze manier van onder bewind staan richt zich op de afbetaling van schulden die onder de WSNP vallen.

Direct bellen

Mentorschap

Het mentorschap draait om het nemen van beslissingen over de behandeling, begeleiding, verzorging en verpleging van de persoon met dementie. Iedere volwassene kan mentor zijn, u dus ook voor uw dierbare.

Onder curatele

Iemand onder curatele zetten houdt in dat degene handelingsonbekwaam wordt verklaard. Dit betekent: deze persoon mag geen enkele rechtsbehandeling meer verrichten zonder expliciete toestemming. Een curator neemt alle beslissingen voor zijn of haar rekening, ook de niet-financiële zaken.

Bewindvoering bij dementie

Wat houdt bewindvoering bij dementie in?

Bewindvoering bij mensen met dementie heeft voornamelijk te maken met bescherming. Want de bewindvoerder heeft het beheer over bepaalde goederen en/of geld. Bij goederen kunt u denken aan een huis of auto.

Als een demente ouder in een opwelling besluit om het ouderlijk huis te verkopen of om een groot geldbedrag uit te geven, grijpt de bewindvoerder in. Wanneer die beslissing toch onverhoopt genomen blijkt te zijn, verklaart de bewindvoerder die als niet rechtsgeldig. Vervolgens wordt de beslissing teruggedraaid.

Contact opnemen

 

Onze werkwijze: geen wachttijden, dus direct geholpen

Allereerst neemt u contact met ons op. Tijdens een telefoongesprek beoordelen wij hoe Fimar u kan helpen. Indien uit het gesprek blijkt dat wij u van dienst kunnen zijn, nodigen wij u voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek. Wij kennen geen wachttijden, dus u bent direct welkom. Na dit gesprek meldt u zich desgewenst aan voor een van onze diensten.

 

Bewindvoering aanvragen bij dementie

Als een van uw ouders niet meer zelf financiële beslissingen kan nemen door dementie, is bewindvoering aanvragen een goede oplossing. Het aanvragen van bewindvoering gaat altijd op vrijwillige basis. Wanneer de situatie is besproken bij het kennismakingsgesprek kunnen we beginnen met het invullen van de formulieren. Het verzoek tot onder bewind staan wordt ingediend bij de kantonrechter. Op de zitting wordt het bewind officieel uitgesproken door de kantonrechter.

 

Bewindvoerder aanvragen bij dementie

U kunt een bewindvoerder aanvragen bij dementie door op het formulier te verklaren dat de door u voorgestelde bewindvoerder inderdaad de bewindvoerder wil zijn van de persoon met dementie. De aanvraag voor bewindvoering bij ouderen met dementie is hetzelfde als bij mensen die wegens geestelijke of lichamelijke problemen niet meer hun eigen geldzaken kunnen regelen. Het verschil is alleen dat personen met dementie vaak niet meer in staat zijn om zelf een aanvraag in te dienen. Dementerenden zullen het nut van deze maatregelen niet beseffen.

 

Neem contact op

Wilt u een bewindvoerder aanvragen bij dementie? U kunt dan terecht bij Fimar Bewindvoering. Neem contact met ons op als u meer informatie wenst. Wij zijn te bereiken via onze e-mail info@fimar.nl, of maak gebruik van ons contactformulier. Wij geven uw dierbare de financiële hulp die hij of zij nodig heeft.

Wie kan bewindvoering aanvragen voor een ouderen?

Er zijn verschillende partijen die bewindvoering kunnen aanvragen voor een oudere, waaronder:

 • De oudere zelf, mits ze nog in staat zijn om een aanvraag in te dienen
 • Familieleden
 • Een hulpverlener
 • Een officier van justitie
Wat zijn de voordelen van bewindvoering voor ouderen?

Bewindvoering voor ouderen kan verschillende voordelen bieden, waaronder: bescherming tegen financieel misbruik, professioneel financieel beheer, vermindering van stress en een mogelijkheid om zelfstandig te blijven wonen. Ook komt het helaas vaak voor dat ouderen kwetsbaar zijn voor financieel misbruik, wat bewindvoering een geschikte oplossing maakt.

Hoe kan ik bewindvoering bij dementie aanvragen?

Om bewindvoering aan te vragen bij dementie, moet u naar de kantonrechter gaan en een verzoek indienen. Dit verzoek kan door verschillende personen worden ingediend, zoals de persoon zelf, een familielid, een verzorger of een instantie. Het is belangrijk om te weten dat bewindvoering alleen kan worden ingesteld als de persoon niet meer in staat is om zelfstandig financiële beslissingen te nemen.

Wat gebeurt er met het bewind na het overlijden van de oudere?

Na het overlijden van de oudere wordt het bewind beëindigd. De bewindvoerder moet de nalatenschap afwikkelen en de verantwoording afleggen aan de erfgenamen of de executeur. De bewindvoerder zorgt voor dat de financiële zaken van de oudere netjes worden afgerond en dat alle schulden worden betaald. Het is belangrijk om te weten dat de bewindvoerder na het overlijden van de oudere geen toegang meer heeft tot de financiële middelen.

Contact opnemen Direct bellen
Created by POLLEX'   |   Credits   |   Sitemap