Fimar Bewindvoering

Fimar Bewindvoering

Nummer 1 bewind in Zuid-West Nederland

Schuldenbewind

Schuldenbewind

Betrouwbare experts met meer dan 15 jaar ervaring

Bewindvoering vanwege geestelijke of lichamelijke toestand

Bewindvoering vanwege geestelijke of lichamelijke toestand

Wij ontzorgen de onderbewindgestelde door alle financiën over te nemen

Bewindvoering voor mensen met dementie

Wilt u voor uw dementerende moeder of vader (of voor een andere naaste) bewindvoering bij dementie aanvragen? Schakel dan de hulp in van Fimar Bewindvoering. Wij helpen u met de aanvraag bij de kantonrechter. Mocht de aanvraag worden goedgekeurd zal onze bewindvoerder de bankrekeningen van uw naaste beschermen en verder alle financiële zaken regelen.

Er komt een moment dat de persoon met dementie niet meer zelf in staat is de eigen financiële belangen te behartigen. Deze zaken dienen dan door iemand anders vertegenwoordigd te worden. Dat noemt men in vaktermen: vertegenwoordiging. Een bewindvoerder kan een vertegenwoordiger zijn.

Contact opnemen

 

Professionele bewindvoering bij dementie

Wanneer bij een dierbare officieel de diagnose dementie is vastgesteld is snel handelen verstandig. Als uw moeder (of vader) nog wilsbekwaam is kan zij de vertegenwoordiging zelf regelen en vastleggen in een levenstestament of volmacht. Bij wilsonbekwaamheid zal de kantonrechter iemand als vertegenwoordiger benoemen. Waarom bewindvoering bij dementie overlaten aan Fimar Bewindvoering? Onze speerpunten op een rij:

  • Persoonlijk contact en betrokkenheid
  • Een vast contactpersoon
  • Maatwerk oplossingen
  • Snel, klantgericht en transparant
  • Volledig anoniem
  • Geen wachttijden
  • Volwaardig lid van de NBBI voor professionele bewindvoerders

Neem voor meer informatie of om bewindvoering bij dementie aan te vragen vrijblijvend contact met ons op. Vul ons contactformulier in, of bel naar 0165 820 992.

 

De grip op de realiteit kwijt

Wanneer een mens ouder wordt, ontstaan er soms bepaalde stoornissen of ziektebeelden die invloed hebben op het beoordelingsvermogen. Dementie is daar een voorbeeld van. Deze ziekte zorgt er helaas voor dat de mens soms de grip op de realiteit kwijtraakt.

Op een gegeven moment wordt een dementerende wilsonbekwaam. Dit betekent dat hij de gevolgen van zijn handelen of beslissingen niet meer goed kan overzien. Moeilijke financiële beslissingen nemen is daardoor lastig. Daarom is er in de Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO) vastgelegd dat er een wettelijke vertegenwoordiger kan/moet worden aangesteld: bewindvoering bij dementie.

 

“Bewindvoering bij dementie door een vaste en betrouwbare bewindvoerder van Fimar”

 

Bewindvoering, mentorschap of onder curatele

De vertegenwoordiging voor financiële zaken moet altijd worden vastgelegd. Hiervoor bestaan verschillende rechtsvormen: onder bewind, mentorschap en onder curatele. Een bewindvoerder of curator handelt in de naam van de persoon met dementie, onder toezicht van een kantonrechter.

Het mentorschap draait om het nemen van beslissingen over behandeling, begeleiding, verzorging en verpleging van de persoon met dementie. Iedere volwassenen kan mentor zijn, u dus ook voor uw dierbare.

Iemand onder curatele zetten houdt in dat degene handelingsonbekwaam wordt verklaard. Dat betekent: deze persoon mag geen enkele rechtsbehandeling meer verrichten zonder expliciete toestemming. Een curator neemt alle beslissingen voor zijn of haar rekening, ook de niet-financiële zaken.

Bewindvoering bij dementie

Wat houdt bewindvoering bij dementie in?

Bewindvoering bij mensen met dementie heeft voornamelijk te maken met bescherming. Want de bewindvoerder heeft het beheer over bepaalde goederen en/of geld. Bij goederen kunt u denken aan een huis of een auto.

Als een demente ouder in een opwelling besluit om het ouderlijk huis te verkopen of om een groot geldbedrag uit te geven, grijpt de bewindvoerder in. Wanneer die beslissing toch onverhoopt genomen blijkt te zijn, verklaart de bewindvoerder die als niet rechtsgeldig. Vervolgens wordt de beslissing teruggedraaid.

Contact opnemen

 

Onze werkwijze: geen wachttijden, dus direct geholpen

Allereerst neemt u contact met ons op. Tijdens een telefoongesprek beoordelen wij hoe Fimar u kunt helpen. Indien uit het gesprek blijkt dat wij u van dienst kunnen zijn, nodigen wij u voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek. Wij kennen geen wachttijden, dus u bent direct welkom. Na dit gesprek meldt u zich desgewenst aan voor een van onze diensten.

 

Bewindvoering aanvragen bij dementie

Als een van uw ouders niet meer zelf financiële beslissingen kan nemen door dementie, is bewindvoering aanvragen een goede oplossing. Een verzoek tot onder bewind staan wordt ingediend bij de kantonrechter. Op de zitting wordt het bewind officieel uitgesproken door de kantonrechter.

 

Neem contact op voor meer informatie

Neem contact met ons op als u meer informatie wenst. Wij zijn te bereiken via onze e-mail info@fimar.nl, of maak gebruik van ons contactformulier.

 

Contact opnemen Direct bellen
Created by POLLEX'   |   Credits   |   Sitemap