Fimar Bewindvoering

Fimar Bewindvoering

Nummer 1 bewind in Zuid-West Nederland

Schuldenbewind

Schuldenbewind

Betrouwbare experts met meer dan 15 jaar ervaring

Bewindvoering vanwege geestelijke of lichamelijke toestand

Bewindvoering vanwege geestelijke of lichamelijke toestand

Wij ontzorgen de onderbewindgestelde door alle financiën over te nemen

Schuldhulpverlening

Sinds 1 juli 2023, dus ruim een jaar geleden, is het minnelijk traject van 36 maanden naar 18 maanden gegaan. Het grote voordeel is dat mensen met grote geldproblemen zo sneller uit de financiële problemen zijn en weer verder kunnen met hun leven.

Helaas heeft dit besluit ook grote nadelen. Schuldhulpverleners kunnen het werk niet aan en moeten binnen de kortere periode dezelfde werkzaamheden verrichten als tijdens de langere periode. Dus vrijwel evenveel werk in een kortere tijd. de praktijk leert dat dit (nog) niet goed werkt. We merken dit al bij het aanmelden van klanten bij de SHV (schuldhulpverlening). Een eventueel intakegesprek lukt niet altijd meer in de vier weken die hiervoor staan (gemeente Tholen) en als men eenmaal aan de slag is dan duurt het erg lang vooraleer er echt aangevangen wordt met inhoudelijke werkzaamheden (Kredietbank Nederland).

We hebben verschillende klachten ingediend bij verschillende organisaties, maar overal krijgen we hetzelfde antwoord: ‘Het is erg druk en we kunnen het niet aan’. Ik snap dit volledig, maar de klant is de dupe. Beslagleggingen liggen dan op de loer.

Het is dan ook erg bijzonder dat er veel aandacht geweest is voor het feit dat er particuliere schuldhulpverleners illegaal aan de slag waren en dit echt de taak was voor NVVK leden. Doen zij het echt zoveel beter momenteel?

09-07-2024

Contact

Bel ons

Algemene nummer:
0165 820992 ;
Klantnummers:
0165 820114 of 010 8200229

Tarieven

Tarieven

De tarieven zijn vastgesteld door het LOVCK

Tarieven

Over Ons

Mw M Wouters

Mw. M. Wouters

Over Ons

Created by POLLEX'   |   Credits   |   Sitemap