Fimar Bewindvoering

Fimar Bewindvoering

Nummer 1 bewind in Zuid-West Nederland

Schuldenbewind

Schuldenbewind

Betrouwbare experts met meer dan 15 jaar ervaring

Bewindvoering vanwege geestelijke of lichamelijke toestand

Bewindvoering vanwege geestelijke of lichamelijke toestand

Wij ontzorgen de onderbewindgestelde door alle financiën over te nemen

Einde arbeidsovereenkomst mag niet zonder medewerking bewindvoerder

Eindigen arbeidsovereenkomst via vaststellingsovereenkomst. Mag dat zonder medewerking bewindvoerder?

Een vergelijkbare zaak deed zich voor bij de kantonrechter Amsterdam (https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:RBAMS:2022:1). Mag de bewindvoerder een door een onderbewindgestelde buiten zijn medewerking gesloten vaststellingsovereenkomst in het kader van het beëindigen van een arbeidsovereenkomst vernietigen?

In deze opmerkelijke zaak oordeelt de rechter van wel. De werkgever was namelijk bekend met het bewind en de vaststellingsovereenkomst is nadelig voor de onderbewindgestelde. De beschikkingshandeling is zonder instemming van de bewindvoerder verricht. De loonvordering is een uit een arbeidsovereenkomst voortvloeiend recht dat een onder het bewind vallend goed (vermogensrecht) is. Het door de bewindvoerder gedane beroep op art. 1:439 lid 1 BW is terecht. Dit was anders als de onderbewindgestelde hiervoor een machtiging had gekregen van de toezichthoudende kantonrechter op basis van art. 1:438 lid 2 BW.

21-06-2022

Contact

Bel ons

Algemene nummer:
0165 820992 ;
Klantnummers:
0165 820114 of 010 8200229

Tarieven

Tarieven

De tarieven zijn vastgesteld door het LOVCK

Tarieven

Over Ons

Mw. M. Wouters

Over Ons

Created by POLLEX'   |   Credits   |   Sitemap