Fimar Bewindvoering

Fimar Bewindvoering

Nummer 1 bewind in Zuid-West Nederland

Schuldenbewind

Schuldenbewind

Betrouwbare experts met meer dan 15 jaar ervaring

Bewindvoering vanwege geestelijke of lichamelijke toestand

Bewindvoering vanwege geestelijke of lichamelijke toestand

Wij ontzorgen de onderbewindgestelde door alle financiën over te nemen

Beslag op auto is makkelijker geworden voor deurwaarder

Bron: André Moerman, schuldinfo.nl

Sinds 1 april 2021 is het voor de deurwaarder veel makkelijker geworden om beslag op voertuigen te leggen. Beslag leggen kan nu via het kentekenregister. Voorheen moest de deurwaarder het voertuig waarnemen om hierop beslag te kunnen leggen. Door dit gemak is de verwachting dat vaker gebruik gemaakt zal worden van dit instrument. Maar let wel, het beslag mag niet wanneer voorzienbaar is dat de kosten hoger zijn dan de opbrengst.

Administratief beslag
Om beslag op een auto of brommer te leggen moest de deurwaarder voorheen op pad gaan om het voertuig daadwerkelijk waar te nemen. Wanneer de auto niet voor het huis van de debiteur, maar een paar straten verder of in het buitenland stond, kon er in feite geen beslag op worden gelegd. Sinds 1 april 2021 is dit probleem opgelost. De deurwaarder kan nu ook administratief beslag leggen. Van achter z’n bureau kijkt hij in het kentekenregister van het RDW en neemt waar dat een auto op naam van de debiteur staat. De deurwaarder maakt vervolgens een proces-verbaal op en zorgt voor inschrijving hiervan in het kentekenregister. Het proces-verbaal wordt vervolgens binnen drie dagen betekend aan de debiteur.
Beslag via het kentekenregister is niet alleen makkelijker, het zorgt er bovendien voor dat het kenteken niet kan worden overgeschreven op naam van een derde (zoals een koper). Deze tenaamstellingsblokkade is via de Online Voertuig Informatie van de RDW voor iedereen zichtbaar. Potentiële kopers worden hierdoor beter beschermd.
Het kentekenregister is overigens geen ‘eigendomsregister’. Het kan zijn dat de auto of brommer eigendom is van iemand anders. Als diegene kan aantonen eigenaar te zijn is het beslag niet geldig gelegd en dient het te worden opgeheven.

Auto noodzakelijk
In bepaalde situaties kan de auto echt noodzakelijk zijn, bijvoorbeeld om te kunnen werken. Er geldt hiervoor geen algemeen beslagverbod. Wel kan beslag en executie onder omstandigheden misbruik van bevoegdheid opleveren. Het is aan de rechter om dit te beoordelen.
Wanneer de totstandkoming van een schuldregeling gefrustreerd wordt omdat een schuldeiser beslag op de auto legt die nodig is voor het werk en dreigt met verkoop, kan bij de rechtbank om een voorlopige voorziening WSNP worden gevraagd.
Mocht de debiteur om gezondheidsredenen volledig afhankelijk zijn van een (aangepaste) auto voor verplaatsingen buitenshuis, dan geldt er wel een beslagverbod. De auto is dan noodzakelijk voor de algemene dagelijkse levensbehoeften (artikel 447 lid 1, onder d Rv).

13-04-2021

Contact

Bel ons

Algemene nummer:
0165 820992 ;
Klantnummers:
0165 820114 of 010 8200229

Tarieven

Tarieven

De tarieven zijn vastgesteld door het LOVCK

Tarieven

Over Ons

Mw M Wouters

Mw. M. Wouters

Over Ons

Created by POLLEX'   |   Credits   |   Sitemap