Fimar Bewindvoering

Fimar Bewindvoering

Nummer 1 bewind in Zuid-West Nederland

Schuldenbewind

Schuldenbewind

Betrouwbare experts met meer dan 15 jaar ervaring

Bewindvoering vanwege geestelijke of lichamelijke toestand

Bewindvoering vanwege geestelijke of lichamelijke toestand

Wij ontzorgen de onderbewindgestelde door alle financiën over te nemen

Wet gemeentelijke schuldhulpverlening

Per 1 januari 2021 is in de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening geregeld dat ook bij een mondeling verzoek om hulp bij schulden een beschikking met plan van aan pak moet worden afgegeven. In het plan van aanpak moet ten minste de beslagvrije voet gehanteerd worden. Dit heeft niet alleen consequenties voor de aflossingscapaciteit voor een schuldregeling, maar voor alle hulp die door schuldhulpverlening wordt geboden, zoals hulp bij een betalingsregeling. Maar hoe ver gaat dit? Wanneer een klant meer kan en wil aflossen, mag schuldhulpverlening daar dan niet bij helpen? Moet het traject dan worden beëindigd? En hoe verhoudt een ‘plan van aanpak’ zich met ‘mijn plan’?
Beschikking met plan van aanpak
Per 1 januari 2021 is de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening op een aantal onderdelen gewijzigd. Naast de verplichting van gemeenten om met vroegsignalering aan de slag te gaan en de daarvoor benodigde grondslagen voor informatie-uitwisseling, is ook de toegang tot schuldhulpverlening nader geregeld.

Binnen vier weken na het signaal van een beginnende achterstand of nadat een inwoner om hulp heeft gevraagd, vindt een gesprek plaats. Bij een dreigende situatie moet dit gesprek binnen drie werkdagen plaatsvinden.
Tijdens dit gesprek wordt de mondelinge of schriftelijke hulpvraag vastgesteld. Er zijn drie mogelijke uitkomsten:

  • men wil geen hulp (n.a.v. een signaal betalingsachterstand);
  • een eenmalig advies volstaat;
  • er is hulp bij financiën nodig.

In dit laatste geval moet binnen acht weken een beschikking worden afgegeven. Deze maximum termijn is bij verordening geregeld. Er kan ook een kortere termijn gelden. De beschikking kan inhouden:

  • toegang tot schuldhulpverlening met plan van aanpak;
  • weigering van schuldhulpverlening.

Bron: Schuldinfo.nl

11-03-2021

Contact

Bel ons

Algemene nummer:
0165 820992 ;
Klantnummers:
0165 820114 of 010 8200229

Tarieven

Tarieven

De tarieven zijn vastgesteld door het LOVCK

Tarieven

Over Ons

Mw. M. Wouters

Over Ons

Created by POLLEX'   |   Credits   |   Sitemap