Fimar Bewindvoering

Fimar Bewindvoering

Nummer 1 bewind in Zuid-West Nederland

Schuldenbewind

Schuldenbewind

Betrouwbare experts met meer dan 15 jaar ervaring

Bewindvoering vanwege geestelijke of lichamelijke toestand

Bewindvoering vanwege geestelijke of lichamelijke toestand

Wij ontzorgen de onderbewindgestelde door alle financiën over te nemen

Nieuwe regels beslagvrije voet

Beslagverbod

Voor beslag op inkomen geldt als uitgangspunt dat alles onder het beslag valt, tenzij de wet anders regelt. Zo geldt voor een aantal regelingen en voorzieningen de beslagvrije voet (zie verderop) of zelfs een beslagverbod. Het beslagverbod zorgt ervoor dat er geen of slechts door bijzondere schuldeisers beslag gelegd kan worden.
Voorbeelden hiervan zijn:

 • bijzondere bijstand w.o. de individuele inkomenstoeslag en de individuele studietoeslag, hier kan geen beslag op worden gelegd.
 • huurtoeslag, alleen de verhuurder kan beslag leggen voor een huurschuld
 • kinderbijslag, alleen voor verhaal van uitkering voor levensonderhoud van kind
 • zorgtoeslag, alleen de zorgverzekeraar kan beslag leggen voor een premieachterstand basisverzekering
 • extra verhoging vanwege hulpbehoevendheid WajongWAOWIA

Zie voor de onkostenvergoeding voor werknemers verderop.

Uitspraken Meer informatie

Wanneer geldt een beslagvrije voet?

Op een deel van het inkomen mag de deurwaarder geen beslag leggen en kan niet verrekend worden. Dit is de zogenaamde ‘beslagvrije voet’. Voor de volgende periodieke inkomsten geldt een beslagvrije voet.

 • uitkering Participatiewet
 • uitkering overige sociale zekerheidswetten (uitgezonderd kinderbijslag)
 • uitkering of buitengewone pensioen oorlogsgetroffenen
 • bezoldiging voor ambtenaren
 • loon
 • levens-, invaliditeits-, ongevallen- of ziekengeldverzekering
 • pensioen en lijfrente
 • voorlopige teruggaaf inkomstenbelasting
 • alimentatie
 • huur- en zorgtoeslag

Deze opsomming is limitatief. Er geldt dus geen beslagvrije voet voor o.a.:

 • freelance-inkomen;
 • huurinkomsten;
 • vergoeding gemeenteraadslid.

Wanneer de beslagvrije voet niet direct van toepassing is, kan de kantonrechter op verzoek de beslagvrije voet van toepassing verklaren. Voorwaarde is wel dat de debiteur aantoont over onvoldoende middelen van bestaan te beschikken.

Door Joost Boterman op 4 januari 2021
Created by POLLEX'   |   Credits   |   Sitemap