Fimar Bewindvoering

Fimar Bewindvoering

Nummer 1 bewind in Zuid-West Nederland

Schuldenbewind

Schuldenbewind

Betrouwbare experts met meer dan 15 jaar ervaring

Bewindvoering vanwege geestelijke of lichamelijke toestand

Bewindvoering vanwege geestelijke of lichamelijke toestand

Wij ontzorgen de onderbewindgestelde door alle financiën over te nemen

Noodstopprocedure CJIB

Op 1 april 2020 is de noodstopprocedure van start gegaan. De noodstopprocedure is voor mensen die schulden hebben en daarvoor nog geen hulp hebben. Iedere burger kan van de noodstopprocedure gebruik maken door contact op te nemen met het CJIB. Er moet wel sprake zijn van schulden waardoor je je boete niet kunt betalen. De burger moet ook een bewijsstuk van de gemeente overleggen, waarin staat dat de gemeente heeft besloten de burger te helpen met de schulden en wanneer het hulpverleningstraject van start gaat. Voor cliënten die onder bewind staan, of die schuldhulpverlening hebben ingeschakeld, is er al hulp. Ook dan zijn er situaties denkbaar waarin uitstel nodig is. In deze situaties kan de (schuld)hulpverlener of bewindvoerder voor de cliënt uitstel aanvragen voor een periode van 8 maanden, met nog een mogelijke verlenging van 4 maanden. De maximale periode van de  uitstel van betaling is 12 maanden. Na deze periode van uitstel verwacht het CJIB een betaling, een betalingsregeling of de start van een minnelijk schuldregelingstraject. Een aanvraag voor het uitstel van betaling kan schriftelijk worden gedaan of telefonisch via telefoonnummer 058-2342100. Leden die gebruik maken van het Business Portal kunnen via het Portal contact opnemen met het CJIB.

Door Joost Boterman op 20 april 2020
Created by POLLEX'   |   Credits   |   Sitemap