Fimar Bewindvoering

Fimar Bewindvoering

Nummer 1 bewind in Zuid-West Nederland

Schuldenbewind

Schuldenbewind

Betrouwbare experts met meer dan 15 jaar ervaring

Bewindvoering vanwege geestelijke of lichamelijke toestand

Bewindvoering vanwege geestelijke of lichamelijke toestand

Wij ontzorgen de onderbewindgestelde door alle financiën over te nemen

Vallen kosten van de deurwaarder onder de utstroomregeling?

Mag het Zilveren Kruis bij de uitstroomregeling de voorwaarde stellen dat de kosten van de deurwaarder wel betaald moeten worden?

Voor onderbewindgestelden en voor bijstandsgerechtigden geldt de zogenaamde versnelde uitstroomregeling. Na het treffen van een betalingsregeling stopt de bestuursrechtelijke premie en is men weer de normale premie verschuldigd. Na 36 maanden aflossen wordt het restant bij de zorgverzekeraar kwijtgescholden.

Het Zilveren Kruis stelt echter dat de kosten van de deurwaarder buiten deze regeling vallen en apart betaald moeten worden. Maar mag dit wel?

Nee, na 36 maanden aflossen moet de hele restantvordering van de zorgverzekeraar kwijtgescholden worden, ook eventuele deurwaarderskosten. Deze horen namelijk bij “de schulden van de verzekeringnemer voortvloeiende uit de zorgverzekering” zoals in de regeling staat. Dat de zorgverzekeraar met de deurwaarder heeft afgesproken de kosten van de deurwaarder niet te betalen (no-cure-no-pay) maakt dit niet anders.

11-02-2020

Contact

Bel ons

Algemene nummer:
0165 820992 ;
Klantnummers:
0165 820114 of 010 8200229

Tarieven

Tarieven

De tarieven zijn vastgesteld door het LOVCK

Tarieven

Over Ons

Mw. M. Wouters

Over Ons

Created by POLLEX'   |   Credits   |   Sitemap