Fimar Bewindvoering

Fimar Bewindvoering

Nummer 1 bewind in Zuid-West Nederland

Schuldenbewind

Schuldenbewind

Betrouwbare experts met meer dan 15 jaar ervaring

Bewindvoering vanwege geestelijke of lichamelijke toestand

Bewindvoering vanwege geestelijke of lichamelijke toestand

Wij ontzorgen de onderbewindgestelde door alle financiën over te nemen

Gebruik Digi-D code bewindvoerders

Er is veel te doen omtrent het gebruik maken van Digi-D codes  door bewindvoerders. Niet alle onderbewindgestelden hebben in de gaten dat dit wel noodzakelijk is. Bewindvoerders hebben de DigiD code nodig om bijvoorbeeld belastingaangifte te doen (IB) of toeslagen aan te vragen (zorg- en huurtoeslagen). Tegenwoordig is de Digi-D code niet altijd meer voldoende en wordt vaak een sms verstuurd (verhoging autorisatie) uiteraard niet, aangezien de sms dan niet bij de bewindvoerder aankomt.

Dit probleem is aangekaart bij de branchevereniging NBPB, waar wij lid van zijn. De problemen met de verhoging van de autorisatie van de Digi-D heeft de NBPB bij diverse partijen aangekaart. Inmiddels heeft het bestuur gesprekken gevoerd met verschillende partijen, waar voorlopig het volgende uitgekomen is:

  • Logius. Dit is het onderdeel van de Rijksoverheid dat belast is met de uitvoering van o.a. Digi-D. Er wordt gewerkt aan een oplossing waarbij ook de Rechtspraak wordt betrokken. Er is geen tijdspad bekend wanneer het gereed is.
  • UWV. Het UWV was niet op de hoogte van wat een bewindvoerder allemaal doet voor een cliënt en hoe belangrijk het is om toegang te krijgen. Het probleem is tijdens de afspraak inzichtelijk gemaakt. Daarnaast is er gesproken over een digitaal inlogloket/bewindvoerdersportaal of het gebruiken van e-Herkenning als tijdelijke oplossing. Vooralsnog adviseert het bestuur jullie naar UWV te bellen voor het opvragen van specificaties en formulieren. Al deze zaken dienen per post aangevraagd te worden. Naast dat dit buiten het gebruiken van de Digi-D code het enige alternatief is, geeft het ook een signaal naar het UWV als bewindvoerders massaal gaan bellen om zaken per post aan te vragen en wordt de urgentie van het probleem voor UWV meer zichtbaar.
  • Belastingdienst in samenwerking met Binnenlandse Zaken en Logius. Ook bij de Belastingdienst is het probleem bekend maar wordt verwezen naar Logius. Die werkt weer in opdracht van de Overheid (Binnenlandse Zaken). Vandaar dat er een gezamenlijk overleg is gepland. Er wordt gekeken naar een oplossing waarbij de Rechtspraak informatie aanlevert over wie bij welke bewindvoerder onder bewind is gesteld. Deze digitale koppeling is (nog) niet voorhanden én in het kader van de AVG moet het een en ander nog worden uitgezocht.  De Belastingdienst is geïnteresseerd in het convenant dat is opgesteld tussen het CJIB en de NBPB en gaat onderzoeken of iets dergelijks voor hen ook een tijdelijke oplossing is.

Uiteraard zal dit vervolgd worden. We wachten het rustig af.

 

20-05-2019

Contact

Bel ons

Algemene nummer:
0165 820992 ;
Klantnummers:
0165 820114 of 010 8200229

Tarieven

Tarieven

De tarieven zijn vastgesteld door het LOVCK

Tarieven

Over Ons

Mw. M. Wouters

Over Ons

Created by POLLEX'   |   Credits   |   Sitemap