Fimar Bewindvoering en Schuldhulpverlening

Fimar Bewindvoering en Schuldhulpverlening

Bewindvoering, schuldhulpverlening en budgetcoaching

Schulden

Schulden

Onze experts hebben jaren ervaring en helpen u naar succes

Wij helpen u op weg

Wij helpen u op weg

Door ons afgewerkte budgetcoaching programma vindt u een uitweg

Schuldeisers niet akkoord, proceskosten voor hun!

Helaas ondervinden we dat niet alle schuldeisers willen meewerken aan een schuldhulpverleningstraject. De redenen die opgegeven worden zijn vaak lachwekkend, maar het vormt uiteraard wel het probleem bij het ingezette traject. Het is in zo’n geval verstandig om actie te ondernemen en de zaak aanhangig te maken bij de rechtbank.

Wanneer één of meer schuldeisers niet instemmen met een schuldregeling kan de rechter worden gevraagd om de schuldregeling op te leggen. Bij een toewijzing van het verzoek kan de weigerende schuldeiser in de proceskosten worden veroordeeld. Zo kwam de rechtbank Midden-Nederland tot het oordeel dat PB Tankcollect in de proceskosten moest worden veroordeeld omdat ze alleen bereid is te onderhandelen bij een aanbod van 50% of hoger. Eigenlijk vreemd want uit de wetsgeschiedenis blijkt dat bij een toewijzing van een dwang-akkoord een proceskostenveroordeling standaard zou moeten zijn. Positief aan deze uitspraak is dat de rechtbank de proceskosten toewijst, terwijl bij het verzoek om een dwang-akkoord geen rechtsbijstand is verleend, maar de onder-steuning heeft plaatsgevonden vanuit schuldhulpverlening. Zeer terecht want er gaat bij schuldhulpverlening veel tijd en dus geld gemoeid met dit soort procedures.

Door Joost Boterman op 22 november 2018
Created by POLLEX'   |   Credits   |   Sitemap